Hiển thị tất cả 6 kết quả

lá gia vị khô

Bột rau thì là

lá gia vị khô

Hành lá sấy khô

lá gia vị khô

Lá càri (Curry leave)

lá gia vị khô

Lá chanh Kaffir

315,000 

lá gia vị khô

Lá chanh sấy khô

lá gia vị khô

Lá nguyệt quế