Nhóm gia vị (spice group)

Bột Thảo quả (Black Cardamon powder)

Nhóm gia vị (spice group)

Thảo quả (Whole black Cardamon)

Nhóm gia vị (spice group)

Tiêu (Pepper)

Nhóm gia vị (spice group)

Bột tiêu đen (Black pepper ground)

Nhóm gia vị (spice group)

Hạt điều màu (whole annatto seeds)

Nhóm gia vị (spice group)

Bột đinh hương (clove powder)

Nhóm gia vị (spice group)

Nụ đinh hương (Whole clove)

Nhóm gia vị (spice group)

Hạt ngò (Coriander Seeds)

Rau- Củ - Quả

Cà rốt (Carot)

Rau- Củ - Quả

Gấc (Momordica)

Nhóm gia vị (spice group)

Tiểu hồi (Cumin seeds)

Rau- Củ - Quả

Khoai mỡ (Purple Yam)

Nhóm gia vị (spice group)

Thảo quả ( Black Cardamon )

Nhóm gia vị (spice group)

Nhục đậu khấu (Nutmeg)

Nhóm gia vị (spice group)

Đinh hương (Clove)

Nhóm gia vị (spice group)

Tiêu sọ ( White pepper )

Nhóm gia vị (spice group)

Tiêu đen (Black pepper)

Rau- Củ - Quả

Hạt sen (Lotus seeds)

lá gia vị khô

Lá chanh sấy khô

Nhóm gia vị (spice group)

Gừng khô cắt lát (Dried Ginger slices)

lá gia vị khô

Lá nguyệt quế

lá gia vị khô

Lá càri (Curry leave)

lá gia vị khô

Lá chanh Kaffir

lá gia vị khô

Hành lá sấy khô

Nhóm gia vị (spice group)

Hoa hồi khô (Star anise)

Nhóm gia vị (spice group)

Hạt điều màu (Annatto seeds)

Nhóm gia vị (spice group)

Củ riềng (Galangal)

Nhóm gia vị (spice group)

Bột Củ hành (Onion powder)

lá gia vị khô

Bột rau thì là

Rau- Củ - Quả

Khoai tây

Nhóm gia vị (spice group)

Cà chua (Tomato)

Rau- Củ - Quả

Nấm đông cô

TẤT CẢ SẢN PHẨM